ZŠ Gorkého, Olomouc

ZŠ Gorkého, Olomouc

Přestavba stávajících učeben na odborné učebny- počítačovou, přírodovědnou, jazykovou, fyziky a chemie, interaktivní, cvičnou kuchyňku a bezbariérové WC. Dále pak přístavba výtahu ve dvorním traktu budovy školy.