Výrobní hala Roučka armatury

Výrobní hala Roučka armatury

Název zakázky:Výrobní hala Roučka armatury
Objednatel:Roučka armatury, a.s., Hybešova 1291/14, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba:Pavel Šamšula, Tel.: +420 585 496 500, E-mail: samsula@roucka-slevarna.cz
Charakter a popis stavebních prací:Výstavba nové ocelové haly (2000m2). Opláštění PUR panely 80mm.Jeřábová dráha 20t. Betonové základové konstrukce obráběcích center. Podlaha – leštěný drátkobeton s metalickým vsypem.
Cena v mil. Kč:30
Rok provedení prací:2012
Místo provedení prací:Hybešova 1291/14, 779 00 Olomouc