O STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TOMA OLOMOUC, s.r.o.

Stavební firma TOMA byla založena v červnu roku 1989 s cílem prosadit se na trhu stavebních prací. Od svého založení prošla určitým vývojem, kdy se ujasňovala firemní filosofie, rozsah činností a služeb, ale i krátkodobé a dlouhodobé cíle.

Cílem majitele firmy bylo vybudovat stavební firmu se zaměřením na realizaci kompletních dodávek staveb pozemních, průmyslových, inženýrských, bytových a občanských.

Základní filosofií bylo vytvoření konkurenceschopné firmy s dobrou pověstí s důrazem na kvalitu práce a hlavně serióznost jednání se zákazníkem.

Naším zájmem je nadále budovat ekonomicky silnou firmu, zvyšovat základní jmění, a tím vytvářet větší jistoty pro zákazníka. Neustálé zvyšování kvality a bezpečnosti práce s využitím moderní techniky a nových pracovních postupů se stalo samozřejmostí stejně jako zvyšování kvalifikace

V roce 2016 došlo k rozdělní TOMA Olomouc, a.s. na základě projektu rozdělení formou odštěpení ze dne 30.9.2016.

Oddělením stavební divize vnikla firma TOMA Olomouc, s.r.o. a oddělením střediska Hotel Kolštejn vznikla firma Hotel Relax centrum Kolštejn, s.r.o..

Původní TOMA Olomouc a.s. byla přejmenována na Hotel Hluboký dvůr, a.s.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Stavební firma TOMA Olomouc se zaměřuje na realizaci kompletních dodávek staveb pozemních, průmyslových, inženýrských, bytových a občanských.
Naší základní filozofií je vytváření konkurenceschopné firmy s dobrou pověstí s důrazem na kvalitu práce, a především serióznost jednání se zákazníkem.
Neustálé naplňování požadavků našich zákazníků, ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se stalo hlavními prioritami naší společnosti, které se promítly do zavedení integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

K naplňování těchto priorit, které se odráží ve všech aktivitách společnosti, jsou využity především tyto zásady:

  • dodržování požadavků právních a jiných předpisů, které se na nás vztahují a ke kterým se zavážeme
  • otevřená komunikace se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupráce se státní správou
  • usilování o minimalizaci negativních dopadů našich činností na životní prostředí
  • zaměření na spokojenost zákazníků, která je předpokladem k prosperitě společnosti, ke zlepšování konkurenční pozice a podílu na trhu
  • preventivní předcházení znečišťování životního prostředí a vzniku úrazů a poškozování zdraví
  • motivování a plné zapojení kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jsou si vědomi svého podílu odpovědnosti
  • využitím moderní techniky a nových pracovních postupů zvyšovat kvalitu prováděných prací
  • hodnocením, výběrem a kontrolou dodavatelů zajišťovat vysokou kvalitu dodávek zboží a služeb při zohlednění přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví

Vedení společnosti se zavazuje v návaznosti na stanovenou politiku zajistit nejen efektivnost zavedených systémů řízení, ale i neustále zlepšovat jejich řízení a výkonnost.

V Olomouci, dne 1. srpna 2019

Ing. Karel Tomeček – ředitel společnosti

PARTNERSKÉ FIRMY

Relax centrum Kolštejn, s.r.o.

Hotel Relax centrum Kolštejn, s.r.o.

Wellness hotel Kolštejn*** Superior v Branné (Jeseníky) je dokonalým místem pro pohodové chvíle odpočinku, relaxace, vyžití a zábavy, to vše pod jednou střechou! Kombinace pohádkového prostředí Ramzovského sedla, komfortních služeb našeho WELLNESS hotelu*** a luxusního Wellness centra Vám poskytuje dokonalé zázemí pro nezapomenutelné chvíle pohody. Navštivte náš Vitální svět a vychutnejte si nejpůsobivější WELLNESS v České republice!

HOTEL Hluboký Dvůr, a.s.

HOTEL Hluboký Dvůr, a.s.

Wellness hotel Hluboký dvůr je nově otevřený komplex vzdálený 22 km od Olomouce ležící v údolí řeky Bystřice pod strmými kopci Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku. Areál je dobře dostupný autem či vlakem.

Nově budovaný areál s velkým potenciálem každoročně rozšiřuje nabídku svých služeb.V listopadu 2015 jsme otevřeli nový wellness hotel, saunový svět a restauraci. Během zimy 2016 se plánuje zpřístupnění všech apartmánových chatek. Do léta 2016 počítáme s otevřením jízdárny pro koně a apartmánové vily s 10 dalšími apartmány.

S důrazem na detail, klientský přístup a kvalitu se budeme snažit o spokojenost každého našeho zákazníka.

Park Sportu Hrubá voda, a.s.

Park Sportu Hrubá voda, a.s.

Resort Park sportu Hrubá Voda je nově otevřený komplex vzdálený 22 km od Olomouce ležící v údolí řeky Bystřice pod strmými kopci Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku. Areál je dobře dostupný autem či vlakem.

Nově budovaný areál s velkým potenciálem každoročně rozšiřuje nabídku svých služeb. V listopadu 2015 byl zahájen provoz Wellness hotelu Hluboký dvůr, restaurace a saunového světa. V létě 2016 byly zpřístupněny všechny apartmánové chatky a jízdárna pro koně. V roce 2017 jsme rozšířili saunového svět o venkovní prohřívárnu, otevřeli jsme dětské dobrodružné hřiště v korunách stromů „Kamzíkova stezka“ a další atrakce pro děti.. Na zimní sezónu 2017 plánujeme zprovoznit apartmánové vily s další ubytovací kapacitou.

S důrazem na detail, klientský přístup a kvalitu se budeme snažit o spokojenost každého našeho zákazníka.

Vitální svět

WELLNESS | VITÁLNÍ SVĚT je komplex relaxačního a regeneračního prostředí, které má příznivý vliv na lidský organismus, navozuje duševní svěžest, odpočinek a pohodu. VITÁLNÍ SVĚT jako wellness komplex i jeho dílčí složky působí pozitivně na všechny lidské smysly.

VITÁLNÍ SVĚT | wellness

Prostředí VITÁLNÍHO SVĚTA v Branné (Relax centrum Kolštejn) je laděné do okouzlující atmosféry Keltských předků a nabízí nejpůsobivější wellness zázemí v České republice. Vybavení je díky ucelenému řešení odpočinkových procedur přizpůsobeno veškerým potřebám každého návštěvníka. Kapacita fascinujcího komplexu je přizpůsobena skupině do 35 osob.

VITÁLNÍ SVĚT je vhodný nejen pro lidi se zdravotními problémy, ale i pro ty, kteří si chtějí odpočinout od každodenních starostí a problémů. Návštěva našeho VITÁLNÍHO SVĚTA Vám pomůže na chvíli zapomenout na stres a shon moderního světa, můžete si zde jednoduše odpočinout a relaxovat

Jedinečnost WELLNESS | VITÁLNÍHO SVĚTA tkví v jeho ORIGINALITĚ, VKUSU a KVALITĚ.

Vitální svět je určen pro osoby starší 15 let, pohyb v areálu v ručníkovém setu – k zapůjčení zdarma (vstup bez plavek).

Minipivovar Kolštejn

Minipivovar Kolštejn navazuje na již dávno zaniklou tradici pivovaru a pivovarnictví v obci Branná v Jeseníkách. Historie pivovarnictví se psala přímo v naší restauraci!

Zjistili jsme, že budova dnešní restaurace je budovou, kterou nechal postavit fojt kolem roku 1325 při zakládání města Goldenstein a jeho rinku (náměstí). Pro své sídlo s právem vařit a šenkovat pivo si fojt vybral na náměstí místo nejlepší – mluvíme o budově, která dnes nese název Restaurace Kolštejn. Dnešní budova restaurace byla historicky budovou fojtství (Vogtey), která měla historicky velmi významnou úlohu.

Do historie Branné i její současné podoby se nesmazatelně vryl také rod Žerotínů. Pivovarnictví významně ovlivňuje v Branné rod Žerotínů, kteří působili na zámku Kolštejn kolem roku 1575, tedy za dob pánů ze Žerotína (konkrétně Karla st. a následně Jana ml. ze Žerotína).