NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Firma TOMA OLOMOUC, a.s. je registrovaným odborným dodavatelem v programu: „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM"

Program Nová zelená úsporám je zacílen na úspory energie a podporu obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech. Příjem žádostí o dotaci v oblasti Rodinné domy byl zahájen 22. října 2015 a podávat je můžete do vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
Podrobné informace naleznete na : www.novazelenausporam.cz