KARIÉRA

KARIÉRA

Pracovní nabídky aktuálně dostupné v naší organizaci

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2.6.2014 do 30.11.2014 bylo u zaměstnavatele TOMA Olomouc, a.s. IČ: 25394967 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 90.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj., 76.500,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj., 13.500 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.